Dr. Rəşad Hüseynov
2006 cı ildə Azərbaycan Tibb Üniversitətinə müalicə iş fakültəsinə daxil olub.

randevu al
qəbul günləri
  • B.E. / Ç.A. / Ç. / C.A. / C. / Ş. /
    09:00 - 18:00

Dr. Rəşad Hüseynov
2006 cı ildə Azərbaycan Tibb Üniversitətinə müalicə iş fakültəsinə daxil olub.

  • 2006 cı ildə Azərbaycan Tibb Üniversitətinə müalicə iş fakültəsinə daxil olub.
  • 2007-2008 ci tədris ilində Üniversitətlər arası tələbə mübadiləsi proqramı çərçivəsində İstanbul Üniversitəti Tibb fakültəsinə göndərilib.
  • 2009 cu ildə 2007-2015 xaricdə təhsil proqramına baş vurmuş və həmin ildən 2012 ci ilədək prezidənt təqaüdü almağa haqq qazanmışdır.
  • 2012 ci ildə İstanbul Universitəti tibb fakültəsini bitirib. Həmin il Tipta Uzmanlıq Sınavı (TUS) imtahanında iştirak edib Ege Universitəti tibb fakültəsi kardioloji anabilim dalında Uzmanlıq ixtisası almağa haqq qazanmışdır.
  • 2013 cü ildə 2007-2015 xaricdə təhsil proqramına baş vurmuş və həmin ildən 2016 ci ilədək prezidənt təqaüdü almağa haqq qazanmışdır.
  • 2016 cı ilde "HİPERKOLLESTEROLEMİLİ OLGULARDA SERUM LİPOPROTEİN A DÜZEĞİ İLE AORT KAPAK KALSİFİKASYONU VE KORONER ARTER HASTALIĞI İLİŞKİSİ" başlıqlı mövzüda müdafiə edərək Uzman kardioloq adını qazanıb.
  • 2016-2018 ci illər arasında İzmir şəhərində yerləşən BATI ANADOLU CENTRAL HOSPİTAL da Kardioloji Uzmanı olaraq çalışıb.