Dr. Turkan Giyasova
Cosmetologist

make appointment
days of admission
  • Mon. / Tue. / Wed. / Thu. / Fri. / Sat. /
    09:00 - 17:00

Dr. Turkan Giyasova
Cosmetologist

 2013-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişdir.
2013-cü ilin yayında Almaniya,Avstriya,Çexiya və Türkiyədə ən müasir dermotologiya və estetik kosmetologiya sahəsində məhşur alman və türk mütəxəssislərindən təhsil almışdır. 
2008-ci ilin iyul-avqust aylarında Türkiyənin bir sıra klinikalarında, 2010-cu ilin iyul-avqust aylarında Almaniyada kurs keçmişdir.
2013-2014 cü illərdə Avropanın bir çox ölkələrində(Almaniya,Avstriya, Çexiya ) biliklərini təkmilləşdirmək məqsədilə təhsilini davam etdirib.

İştirakçısı olduğu konfrans və seminarlar:

T.Qiyasova 2014-cü ilin oktyabrın 4-ü “BABOR”-ın təşkil etdiyi seminarda 2016-cı ilinin yanvarın 15-i “LUMİNERA” seminarında iştirak etmiş.
2016-cı ilin sentybrın 7-si “THE AMERİCAN AESTHETİC ASSOCİATİON” konfransının iştirakçısı olub.
2016-cı ilin 6-7 oktyabrında “ AZERBAİJAN AESTHETİC AND ANTİ-AGE MEDİCİNE CONGRESS”-də iştirak edib.
2016-cı ilin sentyabrın 23-ü “ACMEDİ KOREA CO.,Ltd and BioDerm Azerbaijan”konfransının,2016-cı ildə 1-y mejdunarodniy forum kosmetoloqov”sintez nauki i praktiki”Cərrahiyəsiz Estetika” konfransının,
2017-ci ilin fevralın 2-si İnstitut Medinskoy Estetiki Alerqan” seminarının iştirakçısı olub.
“Regenerativ təbabət”-konfransı 12.02.2018
“Azerbaijan AESTHETİC and ANTİ-AGE MEDİCİNE CONGRESS” Oktyabr 6-7 2016
ACMEDİ Korea CO,Ltd and Bioderm Azerbaijan 28 sentyabr 2016
İNSTİTUTE HYALUAL THE Skin Quality Expert 27.02.2017