doctors of department
contact with department
  • Phone:
    176
  • mobile:
    0774740303
Feedback
Fill out the form for further information
switch to other threads

Pediatric Rehabilitation Center

Mərkəzimiz uşaqlara və yeniyetmələrə kompleks reabilitasiya xidməti göstərir.Mərkəzin əsas iş prinsipi-professionallıq və individual yanaşmadır.
Uşaq serebral iflici,inkişaf ləngiməsi və dayaq-hərəkət sistemi patalogiyalarının müalicəsində ən müasir metodlardan istifadə edirik.
Reabilitasyon Adeli kostyumları,müalicəvi idman,uzay-terapiya,Voyta terapiya,Bobat terapiya,PNF terapiya,uşaq manual terapiyası və.s prosedurların köməyilə hər bir uşagı individual,intensiv və effektli reabilitasiya ilə təmin edərək, onların gündəlik həyat keyfiyyətini maksimal dərəcədə yaxşılaşdırırıq.