Rəhbərlik

Əliyeva Günel Teymur qızı
Baş həkim

2017ci il  dekabr ayından  Mediland Hospitalın baş həkimidir.

ətraflı oxu

2017ci il  dekabr ayından  Mediland Hospitalın baş həkimidir.

ətraflı oxu